KATALOG PRODUKTŮ


BETONIKA spol. s r. o.
Lobodice 221, 751 01 Tovačov
tel.: +420 581 706 411
fax: +420 581 706 439
e-mail: lobodice@betonika.cz

Betonové trouby

Ke stažení - ceníkKe stažení - projekční podklady

Betonové hrdlové trouby


 

 

označení dílce


vnitřní
průměr
DN
[mm]
stavební
délka
L
[mm]
celková
délka
 
[mm]
tloušťka
stěny
t
[mm]

hmotnost

 [kg]

třída
betonu

foto

 

betonové              
TBH - Q 300 / 2500 / Z
300 2 500 2 575 65 470 C 35/45  
TBH - Q 400 / 2500 / Z 400 2 500 2 580 80
760
C 35/45
 
TBH - Q 500 / 2500 / Z 500 2 500 2 585
85
1 030
C 35/45
 
TBH - Q 600 / 2500 / Z 600 2 500 2 585
100
1 410
C 35/45
 

 

 
 

 

 

se zabudovaným integrovaným těsněním dle ČSN EN 1916


Betonové trouby jsou určeny k výstavbě kanalizace pro vody dešťové, pro splaškové odpadní vody nebo jiná potrubí, která jsou provozována jako potrubí s volnou hladinou. Drátkobetonové trouby jsou vyztuženy ocelovými vlákny v takovém množství, aby splňovaly požadovanou únosnost dle projektu stavby. Z hlediska ekologie a užitných vlastností jsou betonové a drátkobetonové trouby nejvhodnějším materiálem se zaručenou vodotěsností jak spoje, tak celého kanalizačního řadu.

Trouby jsou součástí celého odvodňovacího systému včetně vstupních šachet, dešťových uličních vpustí, dvorních vpustí a štěrbinových žlabů.

Únosnost ve vrcholovém tlaku:
minimální únosnost betonových trub Fn = 90 kNm-1
minimální únosnost brátkobetonových trub Fn = 135 kNm-1


Vodotěsnost kanalizačního řadu dle ČSN EN 1916 zajišťují:

  • spoje trub zabezpečené pryžovým těsněním zabudovaným v hrdle, odpovídajícím normě ČSN EN 681-1
  • beton odolný proti průniku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8.


Pro napojení různých přípojek provádíme do trub vývrty.

Trouby jsou standartně vyráběny dle ČSN EN 206-1 pro stupeň agresivity prostředí XA1. Dle požadavku odběratele lze trouby vyrobit pro vyšší stupeň agresivity prostředí XF4.

 BETONIKA s.r.o. 2014

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS