KATALOG PRODUKTŮ


BETONIKA spol. s r. o.
Lobodice 221, 751 01 Tovačov
tel.: +420 581 706 411
fax: +420 581 706 439
e-mail: lobodice@betonika.cz

Silniční panely

Ke stažení - ceníkKe stažení - projekční podklady

 


 

 

označení dílce


pro automobily do hmotnosti

[t]

 délka
L
[mm]

šířka
B
[mm]

výška
H
[mm]

hmotnost

[kg]

foto

 

IZD 3000/1000/150
6 3 000 1 000 150
1 120
 
IZD 3000/1500/150
6 3 000 1 500 150
1 680
 
IZD 3000/1000/215
20 3 000
 1 000 150  1 552  
IZD 3000/2000/215
20 3 000
 2 000 150  3 104  
 

 

 
 

 

 

Používají se jako kryt dočasných vozovek, staveništních komunikací a objížděk, případně zpevněných parkovacích, průmyslových a skladovacích ploch. Z panelů je možné sestavit přímé úseky komunikace, odbočení, křižovatky aj. Panely tloušťky 215 mm vyhovují pro pojíždění těžkými automobily do celkové hmotnosti 20 tun (zatížení nápravy 100 kN), pro dopravní zatížení tříd III. až VI. ve smyslu ČSN 73 6114 (upřesněné dle technických podmínek TP 170 MD ČR). Dílce tloušťky 15 cm vyhovují pro pojiždění automobily do celkové hmotnosti 6 tun (zatížení nápravy 40 kN), pro dopravní zatížení třídy III. až VI. Panely se ukládají na upravené podloží nebo na podkladní vrstvy vozovky posouzené podle klasifikace podloží. Panely nejsou dimenzovány pro přenášení ohybových momentů od pojiždějících vozidel, pouze upravují horní povrch provizorních vozovek. Síly od dopravního zatížení musí přenést řádně zpevněné podloží pod panely.

 BETONIKA s.r.o. 2014

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS