KATALOG PRODUKTŮ


BETONIKA spol. s r. o.
Lobodice 221, 751 01 Tovačov
tel.: +420 581 706 411
fax: +420 581 706 439
e-mail: lobodice@betonika.cz

O nás

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosti BETONIKA spol. s r.o.

BETONIKA spol. s r.o. se sídlem v Lobodicích je soukromou společností založenou čtyřmi společníky v roce 1990. Je společností bez účasti zahraničního kapitálu, v současné době vlastní výrobní závod BETONIKA spol. s r.o. Lobodice.

Od počátku své činnosti působí firma především v oblasti výroby betonových a železobetonových dílců. Obchodní značka BETONIKA dnes reprezentuje ucelený sortiment betonových výrobků pro inženýrské a pozemní stavitelství.

S našimi výrobky se můžete běžně setkávat po celém území naší republiky, řečeno mediální terminologií jde použití našich výrobků napříč spektrem celého stavebního trhu. Výrobky se značkou BETONIKA jsou zabudovány na dálnicích D5, D35, v technologickém centru Philips Hranice, v Sazka Aréně Praha, v řadě hypermarketů, obchodních a průmyslových center a jsou součástí dalších významných stavbeb.

Přímým prodejem a prostřednictvím sítě obchodních partnerů jsou realizovány dodávky našich výrobků přímo podle přání konečného zákazníka.

Nosnou částí výrobního programu závodu BETONIKA spol. s .r.o. Lobodice je produkce trubního a šachtového programu pro kanalizační a dopravní sítě. Výrobou betonových a železobetonových trub navazuje firma na tradiční používání betonových materiálů v kanalizacích pro jejich dlouhou životnost, výborné statické vlastnosti, minimální zátěž pro životní prostředí a snadnou recyklovatelnost.

V r. 1993 zavedla BETONIKA spol. s r.o. jako první firma v ČR výrobu šachtových prefabrikovaných den, skruží, přechodových desek a poklopů. Tím byly odstraněny mokré procesy zhotovování šachet na stavbě a zajištěna kvalita a variabilita dílce již z výroby. V r. 1997 byl uveden na trh štěrbinový žlab, který se úspěšně používá k odvodnění silnic a dálnic.

Výrobní program závodu Lobodice pak doplňují drobné betonové prvky jako obrubníky, příkopové dílce, bednící tvárnice a další prvky dle požadavků zákazníků.

Firma BETONIKA spol. s r.o. v současné době věnuje mimořádnou pozornost stálému zvyšování kvality výrobků. S nárůstem objemu výroby a zvyšujícími se požadavky zákazníků a investorů na kvalitu výrobků stoupají i požadavky na modernizaci výrobních procesů.

V r. 2002 bylo v závodě Lobodice uvedeno do provozu nové, plně automatizované mísící jádro, jež představuje jedno z nejmodernějších a technologicky nejlépe vybavených zařízení na výrobu betonových směsí.

V obou závodech firmy BETONIKA spol. s r.o. jsou nyní instalovány nové technologie zaměřené na zvýšení časového a kapacitního využití výrobních zařízení, zlepšení pracovních podmínek a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

BETONIKA spol. s r.o. pro Vás provádí veškerou poradenskou činnost týkající se projektování kanalizačních systémů, statického posuzování uložení betonových a železobetonových trub, statického posuzování atypických prvků a další služby podle Vašich přání.

Rovněž se snažíme Vám vyjít vstříc svou nabídkou servisních prací – prováděním vývrtů do betonových dílců a realizací zkoušek vodotěsnosti stok vzduchem podle ČSN EN 1610.

Firma BETONIKA spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a má udržován environmentální systém dle ČSN EN ISO 14001, je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, členem Asociace pro betonové kanalizace a členem Asociace výrobců betonové prefabrikace.

Přáli bychom si, aby Vás nové stránky oslovily, přejeme Vám hodně úspěchů při práci s našimi výrobky a těšíme se s Vámi na shledanou.

Majitelé a zaměstnanci firmy BETONIKA spol. s r.o.

BETONIKA s.r.o. 2014

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS