KATALOG PRODUKTŮ


BETONIKA spol. s r. o.
Lobodice 221, 751 01 Tovačov
tel.: +420 581 706 411
fax: +420 581 706 439
e-mail: lobodice@betonika.cz

Prohlášení o shodě

V souladu se zákonem č.22/97 Sb. a dle NV č. 190/2002 Sb., NV č. 163/200 Sb., s odvoláním na vystavené protokoly o zkoušce typu a certifikáty, vydává společnost Betonika spol. s r.o. Lobodice pro každý výrobek, popř. skupinu výrobků PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Toto prohlášení deklaruje shodu vlastností výrobku s požadavky technických norem a dalších předpisů. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ je zákazníkovi poskytováno na vyžádání - p. Peřina: 581 706 427.    
 Ke stažení:

BETONIKA s.r.o. 2014

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS